czwartek, 4 października 2018

SURYKATKA - AMIGURUMI - DARMOWY WZÓR - DIY - MEERKAT FREE PATTERN IN ENGLISH

Wreszcie jest :) Obiecany mój wzór na surykatkę :) Może Wasze dzieci też o takiej marzą :) Zapraszam do korzystania...

 
You will find free crochet pattern for meerkat in English below. 

Historię mojej surykatki już znacie - kto jest ciekawy zapraszam do poczytania tutaj. A dzisiaj już po prostu zamieszczam sam wzór. Zapraszam do korzystania :) 
 
Surykatka
wysokość: 19 cm
oczka: 11 mm - z brązową oprawą
nosek: 12 x 10 mm

Włóczka:
Yarn art jeans
- kolor piaskowy 07 - ok. 35 g
- kolor ciemny brąz - ok. 10 g

Oznaczenia:
P – półsłupek
Pn - półsłupek nawijany
S - słupek
2w1 - 2 półsłupki w jedno oczko
1z2 - przerób razem 2 półsłupki

oś - oczko ścisłe
oł - oczko łańcuszka
" " - miejsca które mają być powtórzone kilka razy

English - signs
sc - single crochet
hdc - half-double crochet
dc - double crochet
in - increase
dec - decrease
sl st - slip stitch
ch - chain
" "-  repeat from that place


GŁOWA /HEAD/
włóczka - kolor: piaskowy /sandy yarn/

1) w magiczny pierścień 6 P (6)
2) "2w1" x 6 o. (12)
3-4) 12 P (12)
5) 1 P; 2w1 x 10 o.; 1 P (22)
6-8) 22 P (22)
9) 3 P; 2w1 x 18 o.; 1 P (40)
10-12) 40 P (40)
13) 7 P; "2w1; 3 P" - powtórz 8 razy; 1 P (48)
14) 48 P (48)
15) 12 P; "2w1; 4 P" - powtórz 6 razy; 6 P (54)
16-23) 54 P (54)
24) "7 P; 1z2" - powtórz 6 razy (48)
25) 3 P; "1z2; 6 P" - powtórz 5 razy; 1z2; 3 P (42)
26) "5 P; 1z2" - powtórz 6 razy (36)
27)  2 P; "1z2; 4 P" - powtórz 5 razy; 1z2; 2 P (30)
28) "3 P; 1z2" - powtórz 6 razy (24)
29)  1 P; "1z2; 2 P" - powtórz 5 razy; 1z2; 1 P (18)
30) "1 P; 1z2" - powtórz 6 razy (12)
31) "1z2" - powtórz 6 razy (6) - zakończ

1) in magic ring 6 sc (6)
2) inc x 6 (12)
3-4) 12 sc (12)
5) 1 sc; inc x 10; 1 sc (22)
6-8) 22 sc (22)
9) 3 sc; inc x 18; 1 sc (40)
10-12) 40 sc (40)
13) 7 sc; "inc; 3 sc" - 8; 1 sc (48)
14) 48 sc (48)
15) 12 sc; "inc; 4 sc" x 6; 6 sc (54)
16-23) 54 sc (54)
24) "7 sc; dec" x 6 (48)
25) 3 sc; "dec; 6 sc" x 5; dec; 3 sc (42)
26) "5 sc; dec" x 6 (36)
27)  2 sc; "dec; 4 sc" x 5; dec; 2 sc (30)
28) "3 sc; dec" x 6 (24)
29)  1 sc; "dec; 2 sc" x 5; dec; 1 sc (18)
30) "1 sc; dec" x 6 (12)
31) dec x 6 - end


OPRAWA OCZU x 2 /EYES x 2/
włóczka - kolor: ciemny brąz /dark brown yarn/

1) w magiczny pierścień 6 P (6)
2) "2w1" x 6 o. (12)
3) "2w1" x 3 o.; 3 P; "2w1" x 3 o.; 3 P (18)
4) 1 P; 3 oł. 1 P; 3 P; "2w1" x 2 o.; 3 P; 1 P; 3 oł. 1 P - zakończ i przyszyj do głowy

1) in magic ring 6 sc (6)
2) inc x 6 (12)
3) inc x 3; 3 sc; inc x 3; 3 sc (18)
4) 1 sc; 3 ch;. 1 sc in next st; 3 sc; inc x 2; 3 sc; 1 sc; 3 ch; 1 sc in next st - end and sew to the head


USZY x 2 /EARS x 2/
włóczka - kolor: ciemny brąz /dark brown yarn/

1) 6 oł. (6)
2) 2w1; 1 Pn; 2 S razem w jedno o.; 1 Pn; 2w1 (8) - wkłuwane w 2 o. od szydełka 
zakończ i przyszyj do głowy

1) in magic ring 6 ch (6)
2) inc (start from the second st); 1 hdc; 2 dc together in one st; 1hdc;inc (8)
end and sew to the head


RĘCE x 2 /HANDS x 2/
włóczka - kolor piaskowy /sandy yarn/ 

1) w magiczny pierścień 6 P (6)
2-4) 6 P (6)
5) 2w1; 5 P (7)
6-9) 7 P (7)
10) 1 P; "2w1" x 2 o.; 2 P; 1z2 (8)
11-23) 8 P (8) - zakończ i przyszyj do ciała

1) in magic ring 6 sc (6)
2-4) 6 sc (6)
5) inc; 5 sc (7)
6-9) 7 sc (7)
10) 1 sc; inc x 2; 2 sc; dec (8)
11-23) 8 sc (8) - end and sew to the body
CIAŁKO /BODY/
włóczka - kolor: piaskowy; wzór dodatkowy - kolor: ciemny brąz  
/robione od góry do dołu/

/sandy yarn; another pattern - dark brown yarn; from top to bottom/ 

1) w magiczny pierścień 6 P (6)
2) "2w1" x 6 o. (12)
3) " 2w1; 1 P" - powtórz 6 razy (18)
4) 18 P - wkłuwane tylko w tylną dziurkę (18)
5-6) 18 P (18)
7) "2w1; 8 P" - powtórz 2 razy (20)
8) 6 P; 2w1; 9 P; 2w1; 3 P (22)
9) 3 P; 2w1; 10 P; 2w1; 7 P (24)
10-11) 24 P (24)
12) "2w1; 5 P" - powtórz 4 razy (28) - od tego momentu dodaję pojedyncze ciemno-brązowe plamki
13-15) 28 P (28)
* w tym miejscu przyszyj ciałko do głowy
16) "6 P; 2w1" - powtórz 4 razy (32)
17-19) 32 P (32)
20) "7 P; 2w1" - powtórz 4 razy (36)
21) 36 P (36)
22) "2w1; 5 P" - powtórz 6 razy (42)
23) 42 P (42)
24) 3 P; "2w1; 6 P" - powtórz 5 razy; 2w1; 3 P (48)
25-26) 48 P (48)
27) "7 P; 2w1" - powtórz 6 razy (54)
28-30) 54 P (54)
31) 4 P; "2w1; 8 P" - powtórz 5 razy; 2w1; 4 P (60)
32-36) 60 P (60)
37) "1z2; 13 P" - powtórz 4 razy (56)
38-39) 56 P (56)
40) 6 P; "1z2; 12 P" - powtórz 3 razy; 1z2; 6 P (52)
41-42) 52 P (52)
43) "11 P; 1z2" - powtórz 4 razy (48)
44-45) 48 P (48)
46) 3 P; "1z2; 6 P" - powtórz 5 razy; 1z2; 3 P (42) - wkłuwane tylko w tylne oczko
47) "5 P; 1z2" - powtórz 6 razy (36)
48)  2 P; "1z2; 4 P" - powtórz 5 razy; 1z2; 2 P (30)
* ważne żeby stopniowo wypychać ciałko watą/owatą/włókniną/
* dół surykatki można dodatkowo obciążyć - ja użyłam do tego żwirku akarystycznego
49) "3 P; 1z2" - powtórz 6 razy (24)
50)  1 P; "1z2; 2 P" - powtórz 5 razy; 1z2; 1 P (18)
51) "1 P; 1z2" - powtórz 6 razy (12)
52) "1z2" - powtórz 6 razy (6) - zakończ

1) in magic ring 6 sc (6)
2) inc x 6 (12)
3) " inc; 1 sc" x 6 (18)
4) 18 sc - only in the back loop of the previous row (18)
5-6) 18 sc (18)
7) "inc; 8 sc" x 2 (20)
8) 6 sc; inc; 9 sc; inc; 3 sc (22)
9) 3 sc; inc; 10 sc; inc; 7 sc (24)
10-11) 24 sc (24)
12) "inc; 5 sc" x 4 (28) - from this moment start making some sc in dark brown yarn
13-15) 28 sc (28) * sew body to the meerat's head
16) "6 sc; inc" x 4 (32)
17-19) 32 sc (32)
20) "7 sc; inc" x 4 (36)
21) 36 sc (36)
22) "inc; 5 sc" x 6 (42)
23) 42 sc (42)
24) 3 sc; "inc; 6 sc" x 5; inc; 3 sc (48)
25-26) 48 sc (48)
27) "7 sc; inc" x 6 (54)
28-30) 54 sc (54)
31) 4 sc; "inc; 8 sc" x 5; inc; 4 sc (60)
32-36) 60 sc (60)
37) "dec; 13 sc" x 4 (56)
38-39) 56 sc (56)
40) 6 sc; "dec; 12 sc" x 3; dec; 6 sc (52)
41-42) 52 sc (52)
43) "11 sc; dec" x 4 (48)
44-45) 48 sc (48)
46) 3 sc; "dec; 6 sc" x 5; dec; 3 sc (42) - only in the back loop of the previous row
47) "5 sc; dec" x 6 (36)
48)  2 sc; "dec; 4 sc" x 5; dec; 2 sc (30)
49) "3 sc; dec" x 6 (24)
50)  1 sc; "dec; 2 sc" x 5; dec; 1 sc (18)
51) "1 sc; dec" x 6 (12)
52) "dec x 6 (6) - end


OGON /TAIL/
włóczka - kolor: piaskowy; wzór dodatkowy - kolor: ciemny brąz 
/sandy yarn; another pattern - dark brown yarn

1) w magiczny pierścień 6 P (6)
2-4) 6 P (6)
5) 2w1; 1 P; 2w1; 3 P (8)
6-10) 8 P (8)
11) 2 P; 2w1; 3 P; 2w1; 1 P (10)
12-26) 10 P (10)
27) 5 P - zakończ i przyszyj do ciała

1) in magic ring 6 sc (6)
2-4) 6 sc (6)
5) inc; 1 sc; inc; 3 sc (8)
6-10) 8 sc (8)
11) 2 sc; inc; 3 sc; inc; 1 sc (10)
12-26) 10 sc (10)
27) 5 sc - end and sew to the body


NOGI x 2 /LEGS x 2/
włóczka - kolor piaskowy /sandy yarn/

1) w magiczny pierścień 5 P (5)
2) "2w1" x 4 o.; 1 P (9)
3) 1 P; "2w1" x 6 o.; 2 P (15)
4-6) 15 P (15)
7) 7 P; 1z2; 4 P; 1z2 (13)
8) 6 P; 1z2; 3 P; 1z2 (11)
9-11) 11 P (11) - zakończ i przyszyj do ciała

1) in magic ring 5 sc (5)
2) inc x 4; 1 sc (9)
3) 1 sc; inc x 6; 2 sc (15)
4-6) 15 sc (15)
7) 7 sc; dec; 4 sc; dec (13)
8) 6 sc; dec; 3 sc; dec (11)
9-11) 11 sc (11)- end and sew to the bodyI gotowe :) Jak Wam się podoba?

Zapraszam do korzystania ze wzoru - wyrażam zgodę na wykorzystywanie wzoru w celach hobbystycznych - z podaniem źródła wzoru - jeśli ktoś chciałby wykorzystywać wzór w celach sprzedażowych proszę o bezpośredni kontakt ze mną przez bloga lub fanpage na facebook'u.

ania

17 komentarzy:

 1. Przemiłe zwierzątko. Super odzwierciedlenie oryginału.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję bardzo, a Surykatki to rzeczywiście superowe zwierzaki :)

   Usuń
 2. wspaniała praca i dziękuję za wzór

  OdpowiedzUsuń
 3. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z mojego pomysłu na wzór z tyłu surykatki i odtworzyć ten sam wzór podaję numery półsłupków w odpowiednim rzędzie, które miały u mnie kolor ciemno-brązowy
  Rząd ciałka:
  12) 2
  13) 27
  14) 5
  15) 3
  16) 1, 4, 32
  17) 1, 4, 5, 8, 31
  18) 1, 2, 4-6, 8, 32
  19) 1-6, 8, 9, 11, 31
  20) 1-3, 5-8, 10-11, 34-36
  21) 1-12; 35-36
  22) 1-14; 41-42
  23) 1-15; 42
  24) 1-18, 21, 47-48
  25) 1-18, 47-48
  26) 1-17; 46-48
  27) 1-21, 52-54
  28) 1-20; 54
  29) 1-19; 53
  30) 1-19; 54
  31) 1-21
  32) 1-23, 60
  33) 1-22, 25, 59
  34) 1-23, 59, 60
  35) 1-23, 58-60
  36) 1-22, 59, 60
  37) 1-20, 55, 56
  38) 1-22, 53, 55
  39) 1-19, 52, 53, 56
  40) 1-18, 20, 49, 50, 52
  41) 1-17, 20, 50, 51
  42) 1-16, 19, 51, 52
  43) 1-15
  44) 1-14, 16
  45) 2, 5-16

  Ogona niestety nie rozpisywałam, także pozostaje już improwizacja :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I am making this at the moment but my head keeps falling forward instead of sitting up.. any advice ? love this pattern...thankyou

   Usuń
 4. Hartelijke dank voor het leuke patroontje van het stokpaardje.

  OdpowiedzUsuń
 5. Witam Pani Aniu,
  utknęłam w 4 rzędzie oprawy oczu: 3 rząd ma 18 oczek, a w 4 jest przerabianych 12 + ewentualnie 2 ominięte. Podejrzewam, że coś źle czytam w opisie.
  POMOCY
  Pozdrawiam
  kk

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dobrze Pani czyta. To nie jest pełen rząd dookoła, tylko przerabia 12 oczek poprzedniego rzędu. Jego zadaniem jest zrobić taką lekko skośną oprawę oczu. Czyli po zakończeniu zostaje 6 nieprzerobionych oczek z poprzedniego rzędu. Mam nadzieję że to co napisałam jakoś rozjaśni ten opis. W razie czego proszę pisać :) pozdrawiam i powodzenia!

   Usuń
 6. thank you for the pattern.. he is so darn cute... It took me 2 days to make him but I love him.. I didn't put the brown on him because my hubby said he would look cuter without.. Got to admit, he does.. next one i will put it on.. thanks again..

  OdpowiedzUsuń
 7. Ik ga hier aan beginnen hoop dat het lukt...!!

  OdpowiedzUsuń
 8. Many thanks for the pattern! My small son has got it for his 6th birthday. He's an absolute meerkat fan, and now he is extremely happy with his "Polish" meerkat friend :) !
  Szilvia (Hungary)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I'm so happy to hear it. All the best for you and your son!

   Usuń